CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New technology-based firms growing into medium-sized firms

Rögnvaldur J. Saemundsson (Institutionen för industriell dynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. - 112 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: new technology-based firms, small firm growth, medium-sized firms, innovation systemDenna post skapades 2013-10-11.
CPL Pubid: 185152

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur