CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oxide ceramic matrix composites for gas turbine applications

Magnus Holmquist (Institutionen för keramteknologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. - 56 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: ceramic matrix composite, oxide fibre, single crystal oxide fibre, sapphire, alumina, interphase, zirconia, tape casting, hot pressing, hot isostatic pressing, mechanical propertiesDenna post skapades 2013-10-11.
CPL Pubid: 185150

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för keramteknologi (1900-2003)

Ämnesområden

Keramteknik

Chalmers infrastruktur