CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ultrasonic crack detection in a layered anisotropic plate

Tomas Grahn (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. - 17 bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-11.
CPL Pubid: 185148

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur