CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inelastic light scattering studies of strongly correlated metal oxides

Joakim Bäckström (Institutionen för teknisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. - 33 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-11.
CPL Pubid: 185139

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur