CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic equations for elastic and piezoelectric plates by power series expansion

Gunnar Johansson (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. - 14 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-11.
CPL Pubid: 185127

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur