CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two-dimensional tunnel junction arrays : Coulomb blockade thermometry and Hall effect

Tobias Bergsten (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. - 47 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-11.
CPL Pubid: 185123

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur