CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

When loosing customers: Start-ups recombining and repositioning

Lise Aaboen ; Frida Lind (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Proceedings of the 29th IMP Conference, Atlanta, US, August 30 - September 2 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-10-11.
CPL Pubid: 185121

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur