CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energetic particle instabilities in fusion plasmas

S.E. Sharapov ; B. Alper ; H.L. Berk ; D.N. Borba ; B.N. Breizman ; C.D. Challis ; I.G.J. Classen ; E.M. Edlund ; J. Eriksson ; A. Fasoli ; E.D. Fredricksson ; G.Y. Fu ; M. Garcia-Munoz ; T. Gassner ; K. Ghantous ; V. Goloborodko ; N.N. Gorelenkov ; M.P. Gryaznevich ; S. Hacquin ; W.W. Heidbrink ; C. Hellesen ; V.G. Kiptily ; G.J. Kramer ; P. Lauber ; Matthew Lilley (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; Mietek Lisak (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; F. Nabais ; R. Nazikian ; Robert Nyqvist (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; M. Osakabe ; C. Perez vonThun ; S.D. Pinches ; M. Podesta ; M. Porkolab ; K. Shinohara ; K. Schoepf ; Y. Todo ; K. Toi ; M.A. Van Zeeland ; I. Voitsekhovich ; R.B. White ; V. Yavorskij
Nuclear Fusion (0029-5515). Vol. 53 (2013), 10, p. 104022.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Remarkable progress has been made in diagnosing energetic particle instabilities on present-day machines and in establishing a theoretical framework for describing them. This overview describes the much improved diagnostics of Alfvén instabilities and modelling tools developed world-wide, and discusses progress in interpreting the observed phenomena. A multi-machine comparison is presented giving information on the performance of both diagnostics and modelling tools for different plasma conditions outlining expectations for ITER based on our present knowledge.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-11. Senast ändrad 2016-08-22.
CPL Pubid: 185112

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi (2013-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Fysik
Plasmafysik
Fusion
Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur