CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extensional viscosity of microfibrillated cellulose suspensions

Tobias Moberg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Emma Levenstam Bragd ; Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc Materials for Tomorrow 2013 (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-10. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 185091

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Materialteknik

Chalmers infrastruktur