CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formation of surface zones in cemented carbides

Robert Frykholm (Institutionen för experimentell fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. - 50 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: hard metals, microanalysis, SEM, TEM, EPMA, APFIM, gradient sinteringDenna post skapades 2013-10-09.
CPL Pubid: 185046

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur