CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Logistik på verkstadsgolvet

Jan B. Bengtsson (Institutionen för transportteknik) ; Björn R. Hallenius (Institutionen för transportteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1973. - 398 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-09.
CPL Pubid: 185045

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur