CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recycling of Americium

Ingela Hagström (Institutionen för kärnkemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. - 13 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: actinides, DTPA, HDEHP, separation, TBP, terpyridineDenna post skapades 2013-10-09.
CPL Pubid: 185041

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kärnkemi

Chalmers infrastruktur