CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of a flexible project monitoring model : comparison of a tunnel project and a radar development project

David Loid (Institutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. ISBN: 91-7197-813-5.- 93 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-09.
CPL Pubid: 185032

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation (1991-1999)

Ämnesområden

Byggproduktion

Chalmers infrastruktur