CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Expression systems for carboxyl ester lipase

Katarina Strömberg (Institutionen för fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1993.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: carboxyl ester lipase, carboxyl ester lipase like gene, gene regulation, hormone, extracellular matrix, MCF10A, AR42J, BxPc-3Denna post skapades 2013-10-09.
CPL Pubid: 185028

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur