CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

String theory and cosmology, Nobel symposium no. 127 Sigtuna, Sweden, August 14-19, 2003

Bengt E. W. Nilsson (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik) ; Ulf Danielsson ; Ariel Goobar
(2004)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: string theory, cosmology


Part of: Physica scripta. T ; , ISSN 0281-1847 ; 117Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 1850

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur