CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Branestorming : on various aspects of ρ-branes

Ulf Gran (Institutionen för teoretisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. - 31 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-09. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 184991

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik
Elementarpartikelfysik

Chalmers infrastruktur