CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Systemköp : en definitionsfråga

Oskar Jellbo (Institutionen för industriell marknadsföring)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. ISBN: 91-7197-729-5.- 117 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: purchasing, system, supplierDenna post skapades 2013-10-09.
CPL Pubid: 184977

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur