CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Picovoltmeters based on high-Tc DC superconducting quantum interference devices

Jakob Blomgren (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: SQUID, high Tc superconductor, picovoltmeter, low noise amplifierDenna post skapades 2013-10-09.
CPL Pubid: 184963

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektronik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur