CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis of ethyne-linked porphyrin systems using palladium-mediated cross-coupling reactions

Johan Kajanus (Institutionen för organisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-09.
CPL Pubid: 184960

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Organisk kemi

Chalmers infrastruktur