CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing the impact of policy changes in the Icelandic cod fishery using a hybrid simulation model

Sigríður Sigurðardóttir ; Björn Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Sveinn Margeirsson ; Jónas Viðarsson
3rd International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications. 29-31 July 2013, Reykjavik, Iceland. p. 294-301. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-09. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 184949

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöledning
Produktion
Hållbar utveckling
Biostatistik
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Produktionsteknik
Miljöteknik
Livsmedelsteknik
Fiske
Marknads- och konkurrensrätt
Miljörätt

Chalmers infrastruktur