CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wave-Induced Loads and Ship Motions

Lars Bergdahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009.
[Rapport]


Denna post skapades 2013-10-08. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 184947

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur