CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Delfimetoden Panel Evaluation Method (PEM) som värderingsmetod för tekniska åtgärder

Björn Andersson (Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik) ; Erik Kärrman (Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik) ; Jesper Persson (Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996.
[Rapport]

Nyckelord: varderingsmetod, Delfimetod, Panel Evaluation Method, expertpanel, miljokonsekvensbeskrivning, avloppssystem, fallstudier,Denna post skapades 2013-10-08. Senast ändrad 2013-10-08.
CPL Pubid: 184944

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik (1955-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur