CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Om korrision på järn. Koppar och Zink i sura vatten

Eva Johansson (Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik) ; Torsten Hedberg (Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1988.
[Rapport]


Denna post skapades 2013-10-08. Senast ändrad 2013-10-08.
CPL Pubid: 184932

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik (1955-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur