CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PhD studies in Kenya and Tanzania – mapping for cooperation

Krystyna Pietrzyk (Institutionen för arkitektur)
2012. - 14 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-08. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 184917

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Utbildningsvetenskap

Chalmers infrastruktur