CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mistra urban futures : the Göteborg center of excellence for sustainable urban futures

Merritt Polk ; Björn Malbert (Institutionen för arkitektur) ; Jaan-Henrik Kain (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009.
[Bok]


Denna post skapades 2013-10-08.
CPL Pubid: 184881

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för globala studier, humanekologi (GU)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur