CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of Methods for Single-Molecule Studies of DNA in Nanofluidic Channels

Lena Nyberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Nanofluidics, fluorescence microscopy, single-molecule, DNA, competitive binding, netropsin, YOYO-1Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-08.
CPL Pubid: 184874

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2013-10-24
Tid: 10:00
Lokal: KS101

Ingår i serie

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola 2013:25