CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Rush to Become Globally Relevant- Culture Based Development as a Significant Factor towards Sustainable Urbanization (the Gdansk case)

Anna Kaczorowska (Institutionen för arkitektur) ; Dorota Kamrowska
44th International ISoCaRP Congress, China (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: culture based development, urban planningDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-07.
CPL Pubid: 184845

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Fysisk planläggning
Konst
Arkitektur

Chalmers infrastruktur