CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

STRUGGLE FOR NEW ECONOMIC AGENDA IN URBAN PLANNING IN POLAND

Anna Kaczorowska (Institutionen för arkitektur)
International 43rd Congress, ISOCARP, Antwerp, Belgium (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: urban deveopment, urban management, competitiveness of citiesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-07.
CPL Pubid: 184843

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Fysisk planläggning

Chalmers infrastruktur