CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing Urban Sprawl: Long Term Development Strategies for Polish Cities

Anna Kaczorowska (Institutionen för arkitektur)
International 50th IFHP Congress, Geneva, Switzerland (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-07.
CPL Pubid: 184842

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Fysisk planläggning

Chalmers infrastruktur