CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two-dimensional phase-space analysis and bifurcation study of the dynamical behaviour of a semiconductor ring laser

Guy Van Der Sande ; Lendert Gelens ; Philippe Tassin (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Alessandro Scire ; Jan Danckaert
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics (0953-4075). Vol. 41 (2008), 9, p. 095402.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A basic rate equation model of a quantum-well semiconductor ring laser is reduced to two equations using asymptotic methods. The reduced model allows for analytical expressions of the bifurcation points, which will simplify future model parameter estimations, and motivates a two-dimensional phase-space description of the dynamical behaviour. An analysis of the bifurcation scenarios in different parameter regimes is pursued. Physical conditions for the emergence of the operating regimes are assessed quantitatively in terms of saturation processes and backscattering mechanisms.

Nyckelord: semiconductor laser, ring laser, phase space, nonlinear dynamics, SRL, bifurcationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-06. Senast ändrad 2013-10-06.
CPL Pubid: 184765

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Optisk fysik
Den kondenserade materiens fysik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur