CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mediated energy transfer : the effect of the bridging chromophore on energy transfer on porphyrin dimers

Kristine Kilså (Institutionen för fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-04.
CPL Pubid: 184731

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur