CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A typed functional language for expressing register usage

Johan Agat (Institutionen för datavetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. ISBN: 91-7197-714-7.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: register allocation, compliers, functional languages, type and effect system, type based program analysisDenna post skapades 2013-10-04.
CPL Pubid: 184730

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (1993-2001)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur