CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low frequency noise in the single electron transistor : instrumentation and experiments

Björn Starmark (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-04.
CPL Pubid: 184727

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektronik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur