CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetics of the titanate based direct causticization

Magnus Palm (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. ISBN: 91-7197-717-1.- 64 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-04.
CPL Pubid: 184724

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur