CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-Consistent Theory of Zonal Flows in Ion Temperature Gradient Turbulence

R. Moestam ; S. Dastgeer ; Jan Weiland (Institutionen för elektromagnetik, Transportteori)
Phys. Plasmas Vol. 11 (2004), p. 4801.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-20.
CPL Pubid: 1847

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Transportteori (1900-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur