CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring the halo phenomenon : using longitudinal momentum distributions

Karin Markenroth (Institutionen för experimentell fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. - 84 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-04.
CPL Pubid: 184686

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur