CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

TiO₂-belagda kärnor av kiselsyra som starkt ljusspridande kompositpigment

Peter Greenwood (Institutionen för teknisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. - 31 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-04.
CPL Pubid: 184672

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur