CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A CFB model for wood combustion with reducing zones taken into account

Ulla Särnbratt (Institutionen för energiomvandling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-04.
CPL Pubid: 184655

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur