CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Triplet state cis-trans photoisomerizations : catalysis and calculations

Maria Brink (Institutionen för organisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. ISBN: 992-688605-1.- 29 bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-04.
CPL Pubid: 184649

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Organisk kemi

Chalmers infrastruktur