CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Matrix based methods for product and process structuring

Johan Malmström (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. - 44 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: product modeling, process modeling, product data management, PDM, process management, product development, DSM (Design Structure Matrix), modularization, product structuringDenna post skapades 2013-10-04.
CPL Pubid: 184648

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur