CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Applications of Flexoelectricity

Per Rudquist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Sven T. Lagerwall (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Flexoelectricity in Liquid Crystals. edited by Agnes Buka, Nandor Eber, Imperial College Press p. 211-248. (2013)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-04.
CPL Pubid: 184635

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Materialvetenskap
Fysik

Chalmers infrastruktur