CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optically tracking the thermal desorption of water from nanostructured graphite covered with thin ice films

Anna Clemens (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Fernando González-Posada (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Lars Hellberg (Institutionen för teknisk fysik) ; Tomasz Antosiewicz (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Dinko Chakarov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
in manuscript (2013)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-03. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 184605

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Ytor och mellanytor
Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Astrochemical Surface Science: Water Desorption from Nanostructured Graphite