CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards more intertwined innovation types: innovation through experience design focusing on customer interactions

Dorthe Eide ; Lena Mossberg (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring ; Mistra Urban Futures)
Handbook on the experience economy / edited by Jon Sundbo, Flemming Sørensen. p. 248-268. (2013)
[Kapitel]

http://www.e-elgar.co.uk/bookentry_main.lasso?id=14875Denna post skapades 2013-10-03. Senast ändrad 2015-04-16.
CPL Pubid: 184604

 

Institutioner (Chalmers)

Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring (GU)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur