CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kraft lignin in phenol formaldehyde resin

Birgitta Danielson (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. - 25 bl. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: kraft lignin, phenol formaldehyde resin, adhesives, lignin phenol based adhesives, plywood manufacturingDenna post skapades 2013-10-03.
CPL Pubid: 184600

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur