CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Composites made from acetylated lignocellulosic fibers of different origin

José Gómez Bueso (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. ISBN: 91-7197-675-2.- 26 bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-03.
CPL Pubid: 184593

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur