CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Geohydrologiska och geotekniska utmaningar vid byggande i tätort

Jenny Persson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Gunnar Gustafson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Göran Sällfors (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Bygg och Teknik (0281-658X). Vol. 98 (2006), 2, p. 54-58.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 18458

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Geofysisk teknik

Chalmers infrastruktur