CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modular bridge expansion joints : loads, dynamic behaviour and fatigue performance

Roberto Crocetti (Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. ISBN: 992-795086-1.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-03.
CPL Pubid: 184572

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad (1900-2004)

Ämnesområden

Byggproduktion
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publ. - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad. S 1998:2