CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Free electron model of nanowires

Sara Blom (Institutionen för teknisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. ISBN: 992-645531-x.- 31 s. : s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-03.
CPL Pubid: 184568

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg] 98:19