CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electron-hole-pair excitations at aluminium surfaces

Ulf Jonasson (Institutionen för tillämpad fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. ISBN: 91-7197-602-7.- 54 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: electron-hole-pairs, surface response functiion, diploe scattering, electron energy-loss spectroscopy, aluminiumDenna post skapades 2013-10-03.
CPL Pubid: 184565

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad fysik (1991-2004)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur