CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Påverkansfaktorer för resursfördelning till teknologiuppbyggnad

Fredrik Hörstedt (Institutionen för industriell dynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. ISBN: 992-520434-8.- 68 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: resource allocation, technological competence development, technology, management, R&DDenna post skapades 2013-10-03.
CPL Pubid: 184563

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur